КНАУФ FIREBOARD ПРОТИВПОЖАРНИ ПЛОЧИ

Fireboard

За системи со потреба од А1 класа на реакција на пожар

Посебни ПП плочи, со највисока А1 класа на реакција на пожар. Применливи во системи на спуштени тавани, облоги на канали, вентилациски канали и канали за електрични инсталации, систем соба-во-соба (Knauf Cubo), ПП заштита на конструктивни елементи од челик или дрво. Бродоградежната индустрија најсигурно се потпира на овој тип на плочи.

Кои се придобивките при користење на овие плочи?

 • Заштита од пожар до 180 минути
 • Значителна структурна отпорност при изложеност на пожар
 • Мал степен на ширење и собирање при климатски промени
 • Лесни за монтажа
 • Отпорни на свиткување
 • Произведени според МКС EN 15283-1 (тип GM-F)
Category:

Download documents


Fireboard 12.5,      DOWNLOAD